Có lỗi nghiêm trọng xảy ra.
The transaction log for database 'tempdb' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases

   

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: