Tin tức >> Bản tin doanh nghiệp Thanh Hóa
Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (07:07 07/07/2017)
Sáng ngày 6/7, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có Chi nhánh VCCI Thanh Hoá, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đại diện Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và Lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong toàn tỉnh

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị số 10 ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nhằm khắc phục, chấn chỉnh tồn tại, hạn chế và bất cập trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20. Trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra phải căn cứ nguy cơ vi phạm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, căn cứ kết quả phân loại doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có nguy cơ vi phạm cao thì thanh tra 1 lần/ năm, các doanh nghiệp khác  nguy cơ thấp hơn thì thanh tra, kiểm tra ít hơn. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã thành phố phải xác định rõ nội dung, số lượng tên, địa chỉ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra và gửi về thanh tra tỉnh trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để xử lý tránh chồng chéo. Hàng tháng, giám đốc các sở, ngành UBND cấp huyện gửi dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp về thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp, xử lý chồng chéo, trùng lặp./.

[Trở lại]

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: