Tin tức >> Bản tin doanh nghiệp Thanh Hóa
UBND tỉnh Thanh Hoá chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp (04:11 15/11/2017)
Trong thời gian vừa qua vẫn còn tình trạng các ngành các cấp thanh tra nhiều lần/1 năm/doanh nghiệp cụ thể là công ty TNHH Thương mại Phú Sơn phản ánh về UBND tỉnh và Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá. Sau khi kiểm tra Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp

Thực hiện chỉ thị số 20/CT-Ttg ngày 17/5/2017 của thủ tướng chính phủ và chỉ thị số 10/ CT-UBND ngày 22/6/2017 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Trong thời gian vừa qua vẫn còn tình trạng các ngành các cấp thanh tra nhiều lần/1 năm/doanh nghiệp cụ thể là Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn phản ánh về UBND tỉnh và Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá. Sau khi kiểm tra Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp gửi các ngành các cấp có liên quan.

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá (VCCI Thanh Hoá) xin đăng toàn văn nội dung công văn số 13489/UBND-NC ngày 13/11/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá để doanh nghiệp tham khảo. Mọi vấn đề phát sinh vướng mắc trong việc thực hiện chỉ thị sô 20 của Thủ tướng chính phủ và Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá xin vui lòng phản ánh băng văn bản về Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá để được hỗ trợ giải quyết.

[Trở lại]

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: