Tư vấn pháp luật >> Văn bản pháp luật
Đề xuất cho doanh nghiệp được tự chủ tiền lương (09:05 15/05/2018)
“Giảm dần và tiến tới bãi bỏ sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp” là kiến nghị được chính thức đưa vào Đề án cải cách chính sách tiền lương.

 Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vừa hoàn thành đề án cải cách chính sách tiền lương chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 7.

Xóa bỏ can thiệp nhà nước

Theo đó, Đề án đưa ra mục tiêu, xác định mức tiền lương thấp nhất của khu vực công (là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) từ năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp. Đối với khu vực doanh nghiệp, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến năm 2020 bảo đảm mức sống tối thiểu. Giảm dần và tiến tới bãi bỏ sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với khu vực công, điểm mới trong tư duy cải cách tiền lương lần này là xây dựng 2 bảng lương, một bảng lương dành cho các chức danh vị trí việc làm, một bảng lương dành cho cán bộ làm công việc thuần túy về chuyên môn, khắc phục được bất cập khi trả lương theo bằng cấp. Đề án thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới gồm: Mức lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương), các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương) và tiền thưởng (bằng khoảng 10% tổng quỹ lương).

Cũng theo Đề án, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% trong tổng quỹ lương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt. Thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, đối với khu vực doanh nghiệp, Đề án tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng. bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ, bãi bỏ can thiệp của Nhà nước vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, tiến tới liên thông giữa tiền lương khu vực công và tư.

Doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sẽ được tự chủ quyết định chính sách tiền lương, trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động và trả lương phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng của doanh nghiệp.

Đồng thời, Đề án cũng tách bạch tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của ban điều hành. Thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương. Từng bước tiến tới thuê hội đồng thành viên độc lập và trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế.

2021 cải cách tiền lương

Để thực hiện thành công cải cách chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và chính sách ưu đãi người có công đã yêu cầu các bộ, ngành phải hoàn thành xây dựng vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, thực hiện hiệu quả 2 Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tinh gọn bộ máy và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban chỉ đạo cũng đưa ra hàng loạt giải pháp như việc hoàn thiện xây dựng hệ thống vị trí việc làm để làm cơ sở trả lương theo chức vụ, chức danh và vị trí việc làm.

Cùng với đó là các giải pháp đột phá về tài chính, ngân sách. Theo đó, Phó Thủ tướng cũng cho biết sau khi Đề án được thông qua thì từ năm 2021, cả nước mới bắt đầu thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Chính phủ giữ lại 70% phần tăng thu ngân sách của địa phương, giữ lại 50% số vượt thu của ngân sách Trung ương để bổ sung tạo nguồn thực hiện từ năm 2021. Tập trung chống xói mòn cơ sở thuế để củng cố nguồn lực cho ngân sách. Nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở hàng năm phải tiếp tục sử dụng để thực hiện cải cách sau năm 2020. Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

TS Phạm Minh Huân- Nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH : Liên thông khu vực công tư

Thực chất Đề án lần này là gắn việc cải cách tiền lương với tinh gọn bộ máy, đặc biệt với khu vực doanh nghiệp là tổng hợp những bước đi đã làm được. Bởi thực tế với khu vực doanh nghiệp đã có nhiều chính sách đơn cử như về lương tối thiểu theo giờ đã được quy định trong Luật, vấn đề là thực hiện triệt để bảo vệ cũng như hài hoà lợi ích cho những lao động không thường xuyên.

Đề án cũng đưa mục tiêu bãi bỏ can thiệp của Nhà nước vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, tiến tới liên thông giữa tiền lương khu vực công và tư. Đây là mục tiêu hướng tới từ lâu bởi Việt Nam đang có cơ cấu tiền lương "méo mó". Ở các nước, doanh nghiệp đóng góp nhiều cho ngân sách, xu hướng chúng ta phải hướng tới việc đưa lương khu vực công và tư gần nhau.

Ông Lưu Huy Hà, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Hoàng Hà: Tự chủ tiền lương người lao động cũng hưởng lợi

Tự chủ về tiền lương sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn các khoản chi phí của mình đồng thời mang lại lợi ích lớn cho người lao động.

Nếu được tự chủ tiền lương thì những bất cập trong việc chi trả lương như: mức lương chưa tương xứng với mức độ cống hiến của người lao động, nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, làm việc tốt nhưng vẫn nhận mức lương rất thấp, nhiều người có năng lực bình thường nhưng mức lương cao... sẽ không còn nữa.

[Trở lại]

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: