Tư vấn pháp luật >> Văn bản pháp luật
Hướng dẫn thu Bảo hiểm xã hội đối với lao động là người nước ngoài (08:03 12/03/2019)
Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ra công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định đối tượng bắt buộc phải đóng BHXH đối với lao động người nước ngoài.

 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam với nhiều điểm mới quan trọng.

Theo quy định, lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là công dân nước ngoài có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, trừ các trường hợp: Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Lao động người nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH MTV Cao su Bến Thành

Lao động người nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH MTV Cao su Bến Thành

Mới đây, BHXH Việt Nam có công văn hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó, phần họ, tên, giới tính, quốc tịch của lao động nước ngoài tại các mẫu biểu sẽ ghi theo chữ viết phiên âm quốc tế. Trong trường hợp có hồ sơ kèm theo để thay đổi thông tin, mà hồ sơ do cơ quan nước ngoài cấp, thì phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các chế độ BHXH bắt buộc mà người lao động phải tham gia gồm chế độ ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. Mức đóng đối với người lao động, từ ngày 01/01/2022, hằng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất; đối với người sử dụng lao động, hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất (từ ngày 01/01/2022).

Ngoài ra, hồ sơ, biểu mẫu quản lý thu BHXH được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017; tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 của BHXH Việt Nam (hồ sơ và các biểu mẫu bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Khi kê khai mẫu TK1-TS, BHXH tỉnh, thành cần lưu ý, đối với người lao động đăng ký tham gia BHXH bắt buộc lần đầu và chưa được cấp mã số BHXH, thì kê khai các nội dung, thông tin tại các Điểm 01, 02, 03, 04, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 0.8, 0.9, 13 Mục I. Đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH, kê khai các nội dung từ 01 đến 05, Mục II.

Khi có thay đổi thông tin (về tên, họ, mã số BHXH, giới tính, quốc tịch…) thì kê khai các nội dung 01, 02, 03, 04 và 05 Mục II. Quy trình thu, cấp và quản lý sổ BHXH được thực hiện như đối với đơn vị và người lao động Việt Nam cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam.

Để thực hiện tốt công tác BHXH cho lao động nước ngoài, BHXH Việt Nam yêu cầu Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, thành phố triển khai thực hiện theo quy định; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mẫu biểu thu và mẫu sổ BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài.

Trung tâm công nghệ thông tin có trách nhiệm điều chỉnh phần mềm quản lý thu- sổ thẻ (TST) để BHXH các địa phương tổ chức thực hiện công tác thu, quản lý thu BHXH; cấp và quản lý sổ BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài theo đúng quy định; hướng dẫn các đơn vị cung cấp dịch vụ kê khai hồ sơ điện tử điều chỉnh phần mềm, đảm bảo kê khai tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài theo quy định.

Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện phối hợp, hướng dẫn, quản lý việc thu BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc. Về phía BHXH các tỉnh, thành phố, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động nắm bắt, xác định đối tượng tham gia BHXH là công dân nước ngoài để hướng dẫn, tổ chức thực hiện; hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ đăng ký tham gia BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài theo đúng quy định. Sử dụng mẫu biểu theo mẫu quy định bằng tiếng Việt và tiếng Anh (trường hợp đơn vị có cả lao động là người Việt Nam và lao động là công dân nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, thì lập thêm mã thứ hai để theo dõi, quản lý thu BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài).

Tuy nhiên, đứng trước quy định này, nhiều doanh nghiệp băn khoăn rằng có nhiều trường hợp lao động người nước ngoài có giấy phép lao động, nhưng không có hợp đồng lao động, và không nhận tiền lương ở công ty tại Việt Nam (họ lĩnh lương của tập đoàn mẹ), nhưng người lao động này vẫn nhận tiền trợ cấp tại doanh nghiệp Việt Nam, thì đối tượng lao động này có thuộc diện bắt buộc phải đóng BHXH hay không? Theo lý giải của các doanh nghiệp, phần lớn những người lao động này đến Việt Nam làm việc bằng thư bổ nhiệm của tập đoàn mẹ và lãnh đạo tập đoàn mẹ cũng đưa ra một mức đề xuất phụ cấp cho người lao động này mà phía doanh nghiệp tại Việt Nam phải chi trả.

Theo báo cáo về tình hình người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, chỉ trong vòng hơn 10 năm số lao động người nước ngoài ở Việt Nam tăng từ hơn 12.600 người năm 2004 lên đến hơn 83.500 người năm 2015 và đang có xu hướng tiếp tục tăng lên trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Trong đó, lao động thuộc diện được cấp phép chiếm tới hơn 93% số lao động nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam. TP Hồ Chí Minh là địa phương có đông lao động người nước ngoài làm việc nhất với hơn 20.300 người, chiếm tới 24,3%, Bình Dương với hơn 12.000 người (chiếm 14,4%), Hà Nội 6.386 người (chiếm 7,6%), Đồng Nai 6.205 người (7,4%)… Lao động người nước ngoài tại Việt Nam chủ yếu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc (hơn 15.300 người), Đài Loan (hơn 10.700), Nhật Bản (hơn 7.900 người)…

Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định, xu hướng chuyển dịch lao động giữa các quốc gia là vấn đề thực tế, song điều quan trọng nhất là các lao động nước ngoài khi sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như lao động Việt Nam tại nước ngoài, quan trọng nhất là cần tôn trọng, tuân thủ theo quy định của nước sở tại.

[Trở lại]

 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG TM & CN VIỆT NAM TẠI THANH HÓA
Tầng 3, Tòa nhà VCCI Thanh Hóa - 91 Nguyễn Chí Thanh - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3754640 - Fax : (037) 3754641 - Email: