Ngày 18/5/2012, Công an huyện Yên Định đã phát động thi đua thực hiện chủ đề hành động “Đoàn kết, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” và khâu đột phá “Gương mẫu, trách nhiệm và năng lực chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy” năm 2012. Về dự có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Yên Định, Lãnh đạo một số phòng ban Công an tỉnh.

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, tư tưởng và hành động của CBCS trong việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ cương kỷ luật nội bộ, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệnh CAND và các nguyên tắc, quy trình, quy chế công tác, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Công an Yên Định đã đề ra 3 mục tiêu, 5 nội dung cụ thể. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo và đề ra khẩu hiệu hành động của đơn vị là “Tư tưởng thông, công việc tốt”.

Qua đó công an huyện sẽ tập trung tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung, biện pháp mà kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra. Trong đó tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện các mặt công tác chuyên môn; Tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa sai phạm trong CBCS. Phấn đấu năm 2012 tỷ lệ khám phá án đạt 77%, trọng án đạt 100%, tai nạn giao thông giảm từ 20 – 30%, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng…

Tại buổi lễ phát động, Lãnh đạo, chỉ huy cốt cán Công an huyện Yên Định đã ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đặt ra.