Từ ngày 06/03/2013 đến hết ngày 31/3/2013, Viễn thông Thanh Hóa triển khai chương trình ưu đãi cho các đối tượng khách hàng khôi phục dịch vụ MyTV.

Theo đó các khách hàng MyTV tạm ngưng hoặc đã rời mạng trước ngày 01/01/2013 khôi phục sử dụng dịch vụ sẽ được hỗ trợ khuyến mại 100% cước hòa mạng trên đường dây có sẵn và khuyến mại 50% cước hòa mạng trên đường dây mới.

Bên cạnh đó khách hàng còn được miễn 02 tháng cước thuê bao và cước sử dụng kể từ tháng hòa mạng nếu khách hàng sử dụng gói cước MyTV Silver/MyTV Silver HD khôi phục dịch vụ trong thời gian triển khai; Miễn 03 tháng cước thuê bao và cước sử dụng kể từ tháng hòa mạng cho khách hàng MyTV Gold/MyTV Gold HD khôi phục dịch vụ hoặc khách hàng MyTV Silver/MyTV Silver HD khôi phục chuyển đổi thành MyTV Gold/MyTV Gold HD trong thời gian trên.

Để được hưởng những ưu đãi khách hàng phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 12 tháng liên tiếp từ ngày nghiệm thu bàn giao; nếu vi phạm cam kết, khách hàng phải hoàn trả 100% giá trị hỗ trợ và giá trị thiết bị đầu cuối được cho mượn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ (037)1080; (037)800126 hoặc điểm giao dịch Viễn thông Thanh Hóa gần nhất.