Từ 14/01/2013 đến hết 31/3/2013, Viễn thông Thanh Hóa triển khai chương trình khuyến mại nhằm Hỗ trợ cán bộ thôn, xã sử dụng dịch vụ GPhone trong điều hành công việc.

Từ 14/01/2013 đến hết 31/3/2013, Viễn thông Thanh Hóa triển khai chương trình khuyến mại nhằm Hỗ trợ cán bộ thôn, xã sử dụng dịch vụ GPhone trong điều hành công việc. Đối tượng của chương trình này là Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, Bí thư chi đoàn thôn (hoặc cấp tương đương); Cán bộ Đảng ủy, UBND, Hội đồng nhân dân xã/ phường và các tổ chức chính trị xã hội trong xã/ phường (Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên).

Theo đó, khách hàng hòa mạng mới dịch vụ Gphone sẽ được miễn cước hòa mạng, được VNPT Thanh Hóa cho mượn máy. Đặc biệt, khách hàng sẽ được Miễn cước 300 phút gọi nội tỉnh VNPT Thanh Hóa mỗi tháng (trừ những đầu số miễn phí). Không áp dụng cho các cuộc gọi đến các số dịch vụ 1080, 1088, 8011xxx; Miễn cước 10 phút đầu tiên của cuộc gọi đến thuê bao cố định VNPT, GPhone trong phạm vi xã, phường khách hàng đăng ký dịch vụ. Phần thời gian vượt quá 10 phút của cuộc gọi sẽ được tính cước theo quy định hiện hành. Tổng thời gian gọi miễn phí mỗi tháng không vượt quá 1.000 phút/tháng. Khách hàng được hưởng chính sách ưu đãi trong 12 tháng kể từ ngày hòa mạng, sau thời gian trên chính sách cước áp dụng như thuê bao thông thường.

Để được hưởng những ưu đãi đặc biệt như trên; Khách hàng tại 11 huyện miền núi phải cam kết cước sử dụng tối thiểu là 15.000 đồng/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao tháng); khu vực còn lại cam kết cước sử dụng tối thiểu 20.000 đồng/tháng (chưa bao gồm cước thuê bao tháng).

Ngoài ra, khách hàng thuộc đối tượng trên đang sử dụng dịch vụ Gphone, cố định của VNPT Thanh Hóa cũng được áp dụng chính sách miễn cước như thuê bao hòa mạng mới nếu cam kết cước sử dụng tối thiểu 30.000 đồng/tháng đối với cố định và 50.000 đồng/tháng đối với GPhone

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: (037)1080, (037)800126 hoặc điểm giao dịch Viễn thông Thanh Hoá gần nhất.