Ngày 28/7/2015 đã có kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT. VNPT Thanh Hóa chính thức cung cấp điểm thi qua hệ thống tổng đài 8011333 và hệ thống nhắn tin SMS 8788.

Ngày 28/7/2015 đã có kết quả điểm thi vào lớp 10 THPT. VNPT Thanh Hóa chính thức cung cấp điểm thi qua hệ thống tổng đài 8011333 và hệ thống nhắn tin SMS 8788.

VD1: Để tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT. Thí sinh có Số báo danh là: 12345.

– Từ điện thoại Di động, nhắn tin:  DIEM  12345 gửi 8788.

 

– Từ điện thoại cố định, di động: Gọi đến số  (037) 8011.333 và làm theo hướng dẫn của hệ thống.